Psycovery pills

Udtrapning

Jeg har mange års erfaring i at hjælpe mennesker med  at trappe ned eller helt ud af  psykofarmaka.

Jeg har været med til at stifte International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal www.iipdw.org sammen med dygtige samarbejdspartnere og har i den forbindelse et stort netværk med adgang til de mest erfarne eksperter på verdensplan inden for feltet. Her deler vi, og trækker på hinandens viden.  

Derfor, hvis du tager antipsykotika, antidepressiva, angstdæmpende, eller en anden type af psykofarmaka, og har besluttet dig for at trappe ned eller måske heltud af din medicin, så kan jeg tilbyde specialiseret viden, og terapi som en hjælp til at tackle de udfordringer som selve udtrapningen kan forårsage.

Det er kun læger, der må ordinere medicin, men udtrapning kræver ikke en ordination, og derfor må jeg som psykolog gerne støtte mennesker i at trappe ud af psykofarmaka.

Citat

Mens jeg boede på Botilbuddet fik jeg store mængder psykofarmaka, og desværre er der så mange ting, som vi ikke taler om ift. at blive medicineret. En af de ting, der aldrig tales om, er hvordan antipsykotisk medicin påvirker eksekutivfunktionerne. De fleste på antipsykotisk medicin oplever at simple sekventielle opgaver som fx. at lave en kande kaffe eller vaske tøj, bliver voldsomt uoverskuelige. Det skyldes, at den antipsykotiske medicin hæmmer hjernens evne til at opgavenedbryde og tilrettelægge de forskellige trin i en proces som fx at sortere vasketøj, få det lagt i maskinen, måle sæbe af, vælge program, hænge vasketøj op og få det gemt væk.” Bertel Rydinger - farmaceut

Det er ikke svært for mig at forstå dem der gerne vil være medicinfri. Jeg var aldrig blevet psykolog eller nået dertil hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke var kommet ud af medicinen, og blevet mig selv igen.

Diagnoser

Psykiatriske diagnoser er konstruktioner som er skabt for at kunne  beskrive adfærd, tænkning eller alternativer forståelser af virkeligheden som symptomer, og bruge dem til at stille en diagnose.

I processen med at ophøje psykiatri til en videnskabelig disciplin , er disse ord/diagnoser blevet til sandheder uden at være funderet i evidens, og det har heller ikke været muligt at påvise eksistensen af de påståede kemiske ubalancer i hjernen.

Vi ville ikke drømme om at behandle med insulin mod diabetes, give kemoterapi mod kræft eller penicillin mod lungebetændelse, hvis ikke vi havde sikret os at sygdommen eksistererede som en målbar tilstand.

I psykiatrien er der ingen beviser for den påståede sygdoms eksistens, og det er  heller ikke et krav at den skal være mulig at påvise.   Der er ingen blodprøver, røntgenundersøgelser eller nogen  anden form for undersøgelser, som kan støtte op om den biomedicinske måde at se psykiske vanskeligheder som en reel somatisk sygdom i hjernen. Sygdommen/diagnosen skabes udelukkende af lægens  subjektive vurdering af  patienten.  

Hjælpmidler (til udtrapning)

UdtrapningssymptomerAbstinesskemaTips og Tricks

 

Video Udtrapning

 

Nogle myter:

At psykisk lidelse er forårsaget af kemiske ubalancer i hjernen. 
Nej der er ingen evidens for denne påstand, det er en hypotese som er blevet til en ’sandhed’

At psykofarmaka retter op på kemiske ubalancer i hjernen. 
Nej psykofarmaka forårsager ubalancer. Nogle oplever at disse medicininducerede ubalancer er hjælpsomme,  men de fleste oplever at det ikke  hjælper, og vil ikke have dem.

Når en psykiater ordinerer medicin så skal man tage det, og man må ikke sige nej. 
Man har altid ret til at sige nej, og man har ret til at stoppe med at tage den.

Man skal opfylde tvangskriterierne for at miste retten til selvbestemmelse.  Vælger man psykofarmaka fra, får det tit negative konsekvenser fra behandlingssystemets side, og det betyder  at mange  føler sig tvunget til  at sige ja for ikke at blive afskåret fra  kunne få hjælp fra  det offentlige.

At psykiatriske diagnoser er reelle sygdomme
Psykiatrien er det eneste lægefaglige speciale hvor diagnoser bliver givet uden krav om målbare beviser, og kræver kun psykiaterens subjektive vurdering.
Psykiatrien er den eneste lægefaglige speciale hvor behandlingen bliver givet uden krav om beviser for at den hjælper.

At psykofarmaka hjælper
Det er meget komplekst. Hvis vi kigger  overordnet på psykiatrien så ved vi at patienterne dør gennemsnitlig 25 år tidligere end resten af befolkningen, og denne overdødelighed er bekymrende. Ungdomsdødeligheden er også markant højere.

Der er mange bivirkninger som kan være ganske invaliderende især når man ser på langtidseffekten af brugen af psykofarmaka. Desuden kan bivirkninger være ødelæggende for den enkeltes livskvalitet, og præge hverdagslivet. Der er påvist hjerneskader efter længerevarende brug af psykofarmaka .

Mange oplever en ægte, vedvarende bedring for første gang når de trapper ud af psykofarmaka. Spørgsmålet der står tilbage er  hvorvidt psykofarmaka i virkeligheden kan skabe, og vedligeholde den psykiske lidelse snarere end at afhjælpe den?

Hvad med recovery?
Robert Whitaker forfatter til Den psykiatriske Epidemi, har påvist at traditionel psykiatrisk behandling medfører en stor risiko for at blive kronisk patient på overførselsindkomst, hvorimod Åben Dialog fx, øger  muligheden for recovery .