Daisywhite
11 dages uddannelse om stemmehøring og paranoia

Tilmeld dig/jer her

 

På uddannelsen lærer du hvordan du kan hjælpe og forstå mennesker der hører stemmer og har paranoide forestillinger.

Forskning har vist at 2/3 af alle stemmehørere er velfungerende mennesker, der aldrig har været i kontakt med psykiatrien, og at stemmehøring og paranoia er normale reaktioner på følelsesmæssige belastninger.
Med dette udgangspunkt er der lagt op til en anderledes måde at forstå og håndtere stemmehøring og paranoia, end vi har været vant til, idet disse reaktioner betragtes som fænomener der kan optræde i belastede situationer af livet, og som man kan lære at forstå og få et godt liv med, hvis man forholder sig til dem.

I traditionel psykiatri opfattes stemmehøring og paranoia som symptomer på alvorlig og oftest livslang psykisk sygdom, og disse fænomener forsøges at dæmpes med medicinsk behandling uden at der gøres noget ved personens grundlæggende problemer. På dette kursus vil du lære at der er mange virksomme måder at hjælpe de mennesker der har svært ved at håndtere deres stemmehøring og paranoia, således at de kan leve et almindeligt og meningsfuldt liv.

Uddannelsen består af elve undervisningsdage, hvor du vil blive undervist af to af danmarks mest erfarne undervisere og praktikkere inden for paranoia, stemmehøring og recovery.

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning, refleksion og praksislæring.

Olga Runciman og Jørn Ditlev Eriksen vil være undervisere på alle dagene, men der vil også løbende være oplæg af andre danske og udenlandske forskere, praktikkere og mennesker med egne erfaringer, som har specialviden inden for specifikke områder som vi fordyber os i på uddannelsen.

------------------------------------------------------------------

Undervisere:


OlgaRuncimanFPOlga Runciman er udannet psykolog og har en 3 årig international familieterapeutisk uddannelse i Åben Dialog. Olga har sin egen psykologpraksis hvor hun har specialiseret sig i at hjælpe mennesker med psykoser og andre svære psykiatriske lidelser. Derudover har Olga igennem 17 år faciliteret selvhjælpsgrupper for mennesker der hører stemmer og har paranoide forestillinger.

Olga har igennem mange år været formand for Stemmehørernetværket i Danmark, bestyrelsesmedlem i det internationale stemmehørernetværk Intervoice, og bestyrelsesmedlem i International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal.

Olga er en efterspurgt international foredragsholder og arbejder som konsulent for FN og WHO.
Olga har selv hørt stemmer det meste af sit liv.

Jørn EriksenJørn Ditlev Eriksen er uddannet psykiatrisk sygeplejerske og har 34 års erfaring med at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og som selvstændig.

Jørn har siden år 2000 været pioner i forhold til at udvikle organisationer og individuelle tilgange der understøtter recovery-processer. Siden Jørn i år 2000 blev opmærksom på at der i udlandet var udviklet hjælpsomme tilgange til at hjælpe mennesker der hørte problematiske stemmer og var paranoide, har dette været omdrejningspunktet for hans arbejde.
Jørn arbejder i dag på fuld tid med at hjælpe mennesker med svære psykiske problemer og som konsulent for organisationer der ønsker at udvikle en recovery-orienteret tilgang.

Jørn er en efterspurgt national og international foredragsholder.
Jørn var initiativtager til at stifte Stemmehørernetværket i Danmark, hvor han sad i bestyrelsen indtil 2015, han har været bestyrelsesmedlem i det internationale stemmehørernetværk Intervoice lige siden stiftelsen og sidder i bestyrelsen i International Mental Health Collaborating Network

Hvis du ønsker flere oplysninger om uddannelsen så kontakt os venligst.

Jørn Eriksen:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 42730669

Olga Runciman:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: 27851003

purpledaisy

Kursus Indhold

Daisywhite

Indholdet på de 11 undervisningsdage er:

Dag 1: Hvorfor mennesker hører stemmer og bliver paranoide

Dag 2: Hvordan det er at leve med stemmerhøring og paranoia

Dag 3: At skabe mening med stemmehøring og paranoia

Dag 4 + 5: Hvordan vi hjælper mennesker der hører stemmer og er paranoide

Dag 6: Hvordan traumer kan udløse stemmehøring og paranoide forestillinger

Dag 7: Hvordan vi hjælper traumatiserede mennesker der hører stemmer og har paranoide forestillinger

Dag 8: Hvordan vi hjælper mennesker hvor angst udløser stemmehøring og paranoide forestillinger

Dag 9: Facilitering af selvhjælpsgrupper for mennesker der hører stemmehøring og har paranoide forestillinger

Dag 10: Familie og netværksarbejde i forhold til mennesker der hører stemmer og har paranoide forestillinger

Dag 11: Opsamling og opfølgning

Praktisk:


Dato: Starter i september 2022.
Alle dage kl. 9 - 16.

Sted: Silent Mind Circles, Ved Slusen 21, 2300 København S.

Pris: 21.500,- eksl. moms.
Hvis du tilmelder dig som privatperson, så tilpasser vi prisen, så det svarer til prisen uden moms.
Prisen inkluderer let morgenmad, kaffe, te, frugt og frokost.

Deltagerantal: Max 32.

purpledaisy